Stichting Jozua

  

Welkom op onze website!

Stichting Jozua wil Gods liefde in woord en daad uitdragen en heeft als doel het opvangen en voorzien in de eerste levensbehoeften van, en het verlenen van hulp aan dak- en thuislozen en andere kansarmen in de samenleving.

De Stichting is ontstaan vanuit een initiatief door gelovigen uit geloofsgemeenschap “de Bron", Vergadering van gelovigen in Eindhoven.

Motivatie voor dit werk wordt gehaald uit uitspraken van Jezus Christus die in de Bijbel zijn opgetekend. Hij zegt: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf“ en “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, hebben jullie voor Mij gedaan“.

We willen een platform bieden voor innerlijke genezing en herstel en een gezond functioneren in de maatschappij, waarbij wij streven naar hulp bij:

  • Wonen
  • Zorg (geestelijk en psychisch) 
  • Bijbels onderwijs
  • Praktische maatschappelijke hulp in een traject op weg naar werk